Yurt İçi Marka

Mymark Trademark Yurt Dışı Marka Tescil

MYMARK olarak Yurt Dışı Marka Başvurularınızın yanı sıra, TÜRKPATENT nezdinde Yurt İçi marka başvurularınızı da titizlikle yapmaktayız.

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka çeşitleri

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

  • Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
  • Hizmet Markası: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
  • Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
  • Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Türk Patent Marka Tescil Aşamaları

  • Araştırma ve İnceleme

TÜRKPATENT tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 1-3 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir ret sebebi yoksa, marka Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir.

  • Resmi Marka Bülteni’inde ilan Süresi

Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Üçüncü şahısların bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz gelmemesi halinde tescil aşamasına geçilir.

  • Tescil Aşaması

Marka yayınına herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harçların ödenmesinin ardından marka tescile bağlanır.

Tescilli markalar başvuru tarihi itibarı ile 10 yıllık süre ile korunur. Her 10 yılda bir yenilenerek koruma sürdürülebilir.

tr_TRTR